Öppet dagvattensystem - Bo01

Bo01-området
Västra hamnen
Malmö

Öppet dagvattensystem - Bo01

Reciclaje de Agua

Descripción

Öppet dagvatten, Bo01
Sin votos aún

På Bo01-området finns ett så kallat öppet dagvattensystem. För besökaren märks det genom de tydliga öppna dagvattenkanalerna runt husen och dammarna där vattnet fördröjs och renas inne i stadsdelen. Det öppna dagvattensystemet på Bo01-området är unikt i sitt slag och har blivit mycket lyckat och omtyckt. Genom ett öppet dagvattensystem minskar problemen med översvämningar. Kraftiga skyfall kan svämma över ledningarna och avloppsrören i vanliga dagvattensystem och i slutändan innebära att man måste skicka ut orenat vatten i hav och vattendrag. I Bo01-området används regnvattnet på ett mer hållbart sätt. Redan när regnet landar på taken eller på marken så fångas det till stor del upp av växtlighet tack vare de många gröna ytorna. Det vatten som hamnar i hängrännor och stuprör leds till de öppna dagvattenkanalerna och vidare till någon av de många dammar som finns på området. Vattnet renas naturligt och en del leds ut i havet medan en del cirkulerar i de naturlika fontäner som finns i området för att ge trivsel för boende och besökare.
_____________________________________
The Bo01 area has an open stormwater system. The visitor can easily see the open stormwater canals around the buildings and the many ponds where water is detained and naturally cleaned. Unique of it’s kind, the system has been very successful and liked. Through an open stormwater system problems with floodings are decreased. In the Bo01 area, big part of the stormwater is detained already on green roofs and gardens. The water collected is lead in canals and ponds, and naturally cleaned before reaching the sea. Some of the water is kept circulating in the nature-like fountains found in the area, giving well-being to both residents and visitors.

Part of a community map.

Location:

Javascript is required to view this map.

Comentarios

Enviar un comentario nuevo

  • No se admite ninguna etiqueta HTML
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Más información sobre opciones de formato

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Conexiones

Compare related sites, explore the related maps, find out about volunteering, how to get here and more. Soon, you will find ways to share this map here, too.

Getting Here

Every site using the same primary Icon on Open Green Map is automatically linked here. You can compare different approaches and solutions on this map and others around the world.
Other Sites on Map
Related Sites Worldwide
Choose a connections category from the list on the left.

Multimedia

Öppet dagvatten, Bo01

Foto: Miljöförvaltningen, Mamlö stad

image added by Malmo Sweden

add photo, video, PDF

Impactos

No impacts have been left for this site yet - be the first!

Enviar un comentario nuevo

  • No se admite ninguna etiqueta HTML
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Más información sobre opciones de formato

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Donate to GreenMaps