About Orchard Cardiff

Acerca del Mapa Verde Abierto

Orchard Cardiff is a collaboration between The Federation of City farms and Community Gardens, Riverside Community Market Association and Cardiff Transition,.

Mae Perllan Caerdydd yn ffrwyth cydweithrediad rhwng Trawsnewid Caerdydd, y Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol a Chymdeithas Marchnad Gymunedol Riverside.

Orchard Cardiff is for those who want to grow, eat, process and celebrate fruit and nuts grown within the city.

Mae Perllan Caerdydd ar gyfer pawb sy'n dymuno tyfu, bwyta, prosesu a dathlu'r ffrwythau a'r cnau a dyfir yn ein dina. Facebook Page http://www.facebook.com/pages/Orchard-Cardiff/390870577639789

Outcomes

Number of sites: 214

Comments: 0

Team members: 3
CardiffTransition
Jenny Howell
Orchard Cardiff
Recent Comments

Título Site Added byordenar por icono Comentario
Mulberry and Fig Anónimo 03/21/2015 - 03:30
Recent Videos

No videos

Recent Photos

No photos

Donate to GreenMaps