carrer Pau Casals 21
Salt
GI 17190

Tecnoforest SA

環境ビジネス/サービス

このサイトについて

No votes yet

TECNOFOREST, S. A. va ser creada per un grup de professionals amb una dilatada experiència prèvia en el sector forestal.

Es va constituir el dia 16 de març de 1.995 amb l'objectiu d’oferir un servei per a la realització d'activitats al Medi Natural i especialment al Forestal, realitzant els seus primers treballs a mitjans del mateix any.

El tipus d'activitat desenvolupat per l'empresa en aquests anys s'ha centrat en la realització de tot tipus d’actuacions en el medi forestal, en l’àmbit territorial de Catalunya, tant de caràcter tècnic com d'execució de treballs, principalment aprofitaments forestals, defensa contra incendis i millora silvícola.

A partir de 2.000, es va ampliar l’àmbit d’actuació a l'execució de treballs de manteniment de la vegetació en els corredors de línies elèctriques i treballs complementaris d'Obra Pública (tales, estassades, plantacions, etc.)

Per a fer-ho compta amb un equip tècnic de gestió (format per tres enginyers forestals) i diferents equips d'operaris forestals, tots ells amb àmplia experiència.

TECNOFOREST, S. A posseeix des de 2007 la classificació del grup K6 (jardineria i plantacions) en el seu nivell màxim, atorgada per la Junta Consultiva de Classificació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, per a licitar en concursos públics.

info@tecnoforest.es
972400483

Location:

Javascript is required to view this map.

コメント

コネクション

ここでは、関連したサイトと比較、地図の探索、ボランティアについてやこのサイトへの行きかたなどがわかります。

行きかた

Contacts

このグリーンサイトと同じ第一アイコンを指定しているサイトは自動的にここに表示されます。ここに表示されているほかのサイトを見て比較してみよう。
この地図にある関連サイト
世界中の関連サイト
Choose a connections category from the list on the left.

マルチメディア

Registered users can post photos, videos, and documents here.

インパクト

まだ誰からもインパクトは報告されていません!一番目になりませんか?

Donate to GreenMaps