ARDA gestió i estudis ambientals

Pg. Valldaura 166D, local C
Barcelona

ARDA gestió i estudis ambientals

環境ビジネス/サービス

このサイトについて

No votes yet

Les activitats d'ARDA tenen per finalitat compaginar el desenvolupament socioeconòmic amb la necessària protecció del medi ambient i l’eficiència en l’ús dels recursos, oferint solucions tant pel que fa a la prevenció i detecció d'impactes (estudis preliminars, diagnosis), com a la correcció (seguiment de projectes i consultoria tècnica).

Location:

Javascript is required to view this map.

コメント

コネクション

ここでは、関連したサイトと比較、地図の探索、ボランティアについてやこのサイトへの行きかたなどがわかります。

行きかた

Contacts

このグリーンサイトと同じ第一アイコンを指定しているサイトは自動的にここに表示されます。ここに表示されているほかのサイトを見て比較してみよう。
世界中の関連サイト
Choose a connections category from the list on the left.

マルチメディア

Registered users can post photos, videos, and documents here.

インパクト

まだ誰からもインパクトは報告されていません!一番目になりませんか?

Donate to GreenMaps