נחלת בנימין 85
ת"א-יפו

מרכז השל

重要環境組織

このサイトについて

No votes yet

מרכז השל, המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית, נוסד כדי ליצור מקום בו ניתן לפתח חזון חלופי - סביבתי חברתי תרבותי ורוחני - לעתידה של ישראל. זהו חזון של קדמה אחרת, שניתנת לתרגום לשפת המעשה דרך פיתוח מנהיגות, חינוך, קידום מדיניות וחקיקה ויצירת דוגמאות ליישום.

במרכז תפיסה חדשה זו עומד המושג "קיימות" או "פיתוח מקיים”. במקום אופני הפיתוח המקובלים, של צריכת משאבי הסביבה ללא מעצורים וללא התחשבות בהשפעתם על ערכים חברתיים כמו צדק ושוויון, יש לבסס גישה של פיתוח המתחשב במגבלות הסביבתיות לטובת החברה כולה. פיתוח זה שואב את ערכיו מההבנה שהאדם הוא חלק אחד ממערכת גדולה ומורכבת לאין שיעור - מערכת החיים. לפי הבנה זו, פגיעה מתמשכת ברקמה זו - הסביבתית והחברתית כאחת - משמעותה פגיעה הרסנית בכולנו, ועלינו לשנות כיוון ולפעול למען חזון של חיים.

מרכז השל מחבר בין אנשים לשם החלפת רעיונות ומימושם באמצעות המושגים המובילים הבאים:

* קיימות
* מנהיגות ילדים
* כלכלה מקיימת
* טביעת רגל אקולוגית
* בריאות הציבור
* אסטרטגיות לפיתוח בר קיימא
* אג'נדה 21
* נחלת הכלל
* קהילות מקיימות

03-5608788

Location:

Javascript is required to view this map.

コメント

コネクション

ここでは、関連したサイトと比較、地図の探索、ボランティアについてやこのサイトへの行きかたなどがわかります。

行きかた

Contacts

このグリーンサイトと同じ第一アイコンを指定しているサイトは自動的にここに表示されます。ここに表示されているほかのサイトを見て比較してみよう。
この地図にある関連サイト

N/A

世界中の関連サイト
Choose a connections category from the list on the left.

マルチメディア

Registered users can post photos, videos, and documents here.

インパクト

まだ誰からもインパクトは報告されていません!一番目になりませんか?

Donate to GreenMaps