Tecnoforest SA

carrer Pau Casals 21
Salt
GI 17190

Tecnoforest SA

녹색 기업

개요

No votes yet

TECNOFOREST, S. A. va ser creada per un grup de professionals amb una dilatada experiència prèvia en el sector forestal.

Es va constituir el dia 16 de març de 1.995 amb l'objectiu d’oferir un servei per a la realització d'activitats al Medi Natural i especialment al Forestal, realitzant els seus primers treballs a mitjans del mateix any.

El tipus d'activitat desenvolupat per l'empresa en aquests anys s'ha centrat en la realització de tot tipus d’actuacions en el medi forestal, en l’àmbit territorial de Catalunya, tant de caràcter tècnic com d'execució de treballs, principalment aprofitaments forestals, defensa contra incendis i millora silvícola.

A partir de 2.000, es va ampliar l’àmbit d’actuació a l'execució de treballs de manteniment de la vegetació en els corredors de línies elèctriques i treballs complementaris d'Obra Pública (tales, estassades, plantacions, etc.)

Per a fer-ho compta amb un equip tècnic de gestió (format per tres enginyers forestals) i diferents equips d'operaris forestals, tots ells amb àmplia experiència.

TECNOFOREST, S. A posseeix des de 2007 la classificació del grup K6 (jardineria i plantacions) en el seu nivell màxim, atorgada per la Junta Consultiva de Classificació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, per a licitar en concursos públics.

info@tecnoforest.es
972400483

Location:

지도를 보기 위해 Javascript가 필요합니다.

댓글

Connections

Compare related sites, explore the related maps, find out about volunteering, how to get here and more. Soon, you will find ways to share this map here, too.

Getting Here

Contacts

Every site using the same primary Icon on Open Green Map is automatically linked here. You can compare different approaches and solutions on this map and others around the world.
Other Sites on Map
Related Sites Worldwide
Choose a connections category from the list on the left.

Multimedia

Registered users can post photos, videos, and documents here.

Impacts

No impacts have been left for this site yet - be the first!

Donate to GreenMaps