אדם טבע ודין

לילינבלום 41, תל-אביב

אדם טבע ודין

마을 공동 정원생태정의기관환경 모임/공간주요 기관/단체
환경 전문가

개요

No votes yet

מי אנחנו?
אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה (ע.ר.) הכוללת מדענים, עורכי דין, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים ‏למען קידום נושאי איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי בסדר היום הציבורי.‏

עמותת אדם טבע ודין הוקמה בשנת 1990 על ידי אנשי מקצוע מתחום המשפט, המדע והתכנון, במטרה להוות גוף מקצועי, בלתי תלוי, שייצג את האינטרס הציבורי בשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור בישראל.

עמותת אדם טבע ודין הנה עמותה רשומה, ללא מטרות רווח, הנתמכת מתרומות ומדמי חבר בלבד ואינה ממומנת על ידי שום גורם ממשלתי, על מנת לשמור על עצמאותה המלאה.

אדם טבע ודין פועלת בכלים מקצועיים, משפטיים ומדעיים, לקידום מטרותיה, בין השאר: הגנה על בריאות הציבור, מניעת זיהום אויר ומים, קידום שיטות טיפול מתקדמות בפסולת, שימור החופים והשטחים הפתוחים הציבוריים, קידום חקיקה בנושא קרינה אלקטרומגנטית, מתן סיוע מקצועי וייצוג משפטי לא תשלום לציבור הרחב הנתקל במפגעים סביבתיים, חיזוק המודעות הציבורית לאיכות הסביבה וקידום חקיקה סביבתית ואכיפתה.

דרכי הפעולה:

במהלך השנים הוכיחה אדם טבע ודין מקצועיות בלתי מתפשרת, אמינות, אורח רוח והתמדה בפעילותה האינטנסיבית באמצעות הכלים הבאים:
þפעילות משפטית: אדם טבע ודין מנהלת מאבקים ארוכים בערכאות המשפטיות כנגד גורמים מזהמים ומזיקים לסביבה וכנגד רשויות ממשלתיות שאינן מלאות את תפקידן כראוי במישור הסביבתי. לאדם טבע ודין מעמד מיוחד המעוגן בחקיקה, המאפשר לה לייצג את הציבור בהליכים משפטיים שעניינם איכות הסביבה.
þפעילות קהילתית: במסגרת פרויקט "קהילה וסביבה" מפעילה העמותה את "המוקד הירוק" המעניק לציבור הרחב הפונה אליה ייעוץ משפטי, מדעי ותכנוני, ללא תשלום, במגוון של מאבקים סביבתיים מקומיים, כמו גם ייצוג משפטי בבתי המשפט. המוקד הירוק מטפל מדי חודש בכ-200 פניות.
þפעילות מדעית: אדם טבע ודין משתתפת בפורומים מקצועיים במטרה לרתום את הידע המקצועי לשם קידום היעדים שהציבה לעצמה, על מנת למנוע השפעות בריאותיות שליליות הנובעות ממפגעים סביבתיים למיניהם.
þממשל וחקיקה: אדם טבע ודין מעורבת באופן פעיל בכל הקשור למדיניות הסביבתית בארץ. פעילות זו כוללת ניסוח וקידום הצעות חוק בתחום איכות הסביבה, השתתפות בדיוני ועדות הכנסת וקיום קשר שוטף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים. כמו כן, מפרסמת העמותה, אחת לשנה, את דו"ח העוני הסביבתי המספק "תמונת מצב סביבתית" עדכנית, ואת דו"ח הח"כים, הסוקר את פעילותם הסביבתית של חברי הכנסת במהלך השנה האחרונה.
þפעילות תקשורתית וציבורית: אדם טבע ודין פועלת להעלאת מודעות הציבור לנושא איכות הסביבה ולהפעלת לחץ ציבורי על מקבלי ההחלטות למיניהם, באמצעות אמצעי התקשורת, כנסים, אירועים והרצאות. באופן זה הצליחה העמותה להעלות את סוגיית איכות הסביבה על סדר היום הציבורי והתקשורתי.

03-5669939
Part of a community map.

Location:

지도를 보기 위해 Javascript가 필요합니다.

댓글

Connections

Compare related sites, explore the related maps, find out about volunteering, how to get here and more. Soon, you will find ways to share this map here, too.

Getting Here

Contacts

Every site using the same primary Icon on Open Green Map is automatically linked here. You can compare different approaches and solutions on this map and others around the world.
Related Sites Worldwide
Choose a connections category from the list on the left.

Multimedia

Registered users can post photos, videos, and documents here.

Impacts

No impacts have been left for this site yet - be the first!

Donate to GreenMaps