Ceresstraat 13 Breda

ceresstraat 13
Breda
4811 CA

Ceresstraat 13 Breda

녹색 학교친환경 정보녹색 기업친환경 디자인/설계친환경 기술사회연계사업 *사회기업
자연친화공간

개요

No votes yet

Campagne "3x3wordt10" zie www.3x3wordt10
De problematiek rondom energie en energieverliezen in de woningen is bekend.
Ook wordt de noodzaak voor Duurzaam Onderwijs steeds duidelijker.
3x3wordt10 wil bij dit momentum aansluiten en een heldere aanpak hiervoor bieden.
Zij heeft geconcludeerd dat er één groep binnen de samenleving nog te weinig wordt betrokken in het energievraagstuk.
Dit zijn de kinderen van de basisschool.
In het project 3x3wordt10 wordt op een vernieuwende, en vooral op een leuke en aansprekende manier,aan de slag gegaan met bewustwording en de aanzet tot actie.
Verwacht wordt dat juiste deze groep kan zorgen dat er een emotionele binding ontstaat met het onderwerp tussen hen (junior)en hun sociale omgeving (senior).
Bij het 3x3wordt10 project worden basisscholen,Kinderboerderijen, kinderen, overheid, bedrijven en woningcorporaties betrokken.
Alle vervullen zij een eigen rol in het project.
Doelstellingen 3x3wordt10 projectgroep:
1) bewoners aanzetten tot het toepassen van energiebesparende maatregelen
2) de bewoners bewust maken van de noodzaak om energiebesparende maatregelen te nemen
3) kinderen van de basisscholen en Kinderboerderijen, inzetten om dit bewustzijn over te brengen.
Beoogde resultaten:
- Kinderen zijn bewust van energieverliezen en duurzaamheid, en leren spelenderwijs aan de hand van de maquette en het lesmateriaal wat eraan te doen is.
(korte en lange termijn resultaat)
Kinderen leren omgaan met technische instrumenten
Ouders zijn bewust gemaakt (door een warmtescan met advies van hun huis- gevel)
De woningvoorraad in een straat of wijk wordt op die manier energiezuiniger.
- Ouders hebben een handelingsperspectief
- Ouders gaan over tot actie
- Woningen hebben hogere energielabels
- Er is CO₂ bespaart
- Er is werkgelegenheid ontstaan
Woongenot en gezondheid in woningen is toegenomen
De 3x3wordt10 projectgroep streeft naar een participatiegraad van 25%.
3x3wordt10 verbindt de drie P’s (People, Planet, Prosperity) met drie zeer belangrijke onderdelen uit dit project, namelijk:
1.Educatief en maatschappelijk verantwoord handelen (Duurzaam Onderwijs),
2.Enthousiast worden voor energiebesparing, Duurzaamheid en het milieu,
3.Emotioneel verbinden (junioren verbinden met senioren in hun sociale achterban) en opvolgen van het behaalde resultaat.
Daarnaast zorgt deze aanpak ervoor dat het bij mensen tussen de oren gaat zitten.
83% van wat we leren, gebeurd namelijk omdat we zien en doen.
Wij gaan ervan uit dat wanneer kinderen de thermografische handcamera’s mee naar huis nemen, de ouders ook ervaren waar de woning warmte lekt en hoe (eenvoudige)
oplossingen binnen handbereik zijn. Ook worden ouders emotioneel gebonden met het onderwerp doordat het kind hen bewust maakt (en blijft maken) van de problematiek
in de woning. Natuurlijk moet hen een handelingsperspectief worden geboden.
Door de informatie ook via een ander kanaal binnen te laten komen (bewonersbrieven, websites,maquette), laten we zien, hoe zij kunnen investeren in het nemen van energiebesparende maatregelen voor hun woning.
Lespakketten
De 3x3wordt10 Projectgroep zorgt voor de beschikbaarstelling van de lespakketten.
Deze zijn toegespitst op groep 6 en 7 van de basisschool, omdat kinderen van 10 en 11 jaar een groot moreel besef hebben.
In deze leeftijd wordt ook de basis gelegd voor toekomstige moraliteitsbesef.
De lespakketten zijn ondermeer samen met IVN en OTIB ontwikkelt. Door middel van you tube filmpjes, een projectleerboekje en knutselactiviteiten, leren kinderen wat energie is, worden zij bewust van het gebruik van energie en leren ze hoe je energie kunt besparen.
Naast bovenstaande bestaat het lespakket uit een thermografische handcamera. Deze handcamera is zeer eenvoudig in gebruik en is voorzien van een duidelijke handleiding.
De kinderen leren naast de ins- en outs van energiebesparing ook omgaan met moderne techniek.
Het is heel erg leuk om met de warmtecamera te kunnen zien waar veel warmtestraling aanwezig is.
De kinderen kunnen thuis op school, maar ook bij familie en kennissen de energieverspilling zichtbaar en tastbaar maken.
Voorbeelden: Stand-by verbruik van elektronische apparatuur. Warmwaterverspilling bij langdurig douchen of het zichtbaar maken, van de geweldige hoeveelheid warmte die in een bad wordt verbruikt. Maar ook het onnodig aan laten staan van elektrische apparatuur,
of het verschil zien tussen een ouderwetse gloeilamp en een moderne led-lamp kan hiermee duidelijk zichtbaar worden gemaakt.
Samenwerkingsmodel.
We kunnen de lespakketten gratis aanbieden, doordat bedrijven hebben meegewerkt aan het samenstellen van de lespakketten.
Daarnaast is het samenwerkingsmodel zo ingericht dat een bedrijf, organisatie of overheidinstelling, één school of kinderboerderij adopteert.
Dat houdt in dat zij zorg dragen voor de kosten van o.a. het beschikbaar stellen van de thermografische camera en een werkende maquette De basisscholen en kinderboerderijen brengen het lesmateriaal over op hun leerlingen en bezoekers. Daarnaast stelt de basisschool en kinderboerderij, haar deuren open voor ouders die meer willen weten over energiebesparing.
De school wordt op één of twee avonden ingericht als informatiecentrum. In dat informatiecentrum is dan een energiemarkt en wordt mensen verteld hoe je eenvoudig
energie kunt besparen en energiebesparende maatregelen door kunt voeren. Op die avond kunnen de buurtbewoners (familie en ouders van de kinderen),
een warmtefoto met isolatieadvies krijgen van hun huis tegen een laag bedrag.
Dit advies, bevat twee warmtefoto’s en een nachtfoto van de woning.
Ook een isolatieadvies met richtprijzen zijn in dit document opgenomen.
Gemeente en woningbouwcorporaties (communicatie)
De gemeente en de woningbouwcorporaties worden betrokken bij de communicatie naar de bewoners toe. Deze partijen zorgen er in dit project voor dat het handelingsperspectief wordt vergroot. De informatieverstrekking door woningcorporaties en gemeente is afgestemd op het moment dat de kinderen bezig zijn met het lesmateriaal. De spanningsboog mag niet te lang zijn.
Bedrijven
De bedrijven zijn MVO- Bedrijven uit de regio waar de pilot plaatsvindt. Zij dragen op deze manier een steentje bij aan de CO₂-neutraliteit van de woningvoorraad binnen de gemeente en de natuur- en milieueducatie, wat past binnen het eigen MVO- Beleid.
Gemeente
Het project draagt bij aan bewustwording en de reductie van CO₂, daarnaast draagt het project bij aan de werkgelegenheid binnen de gemeente en aan een verbetering van het wooncomfort en de gezondheid in de woningen. Het project draagt bij aan een lange termijn doelstelling, omdat het ook lange termijn effecten zal hebben, doordat de huizenbewoners van de toekomst nu reeds bewust worden gemaakt
Basisscholen
Wij bieden uw leerlingen een gratis lespakket, waarin uw leerlingen op een leuke manier kennis leren maken met techniek, duurzaamheid en energiebesparing. De leerlingen krijgen om beurten een thermografische camera mee naar huis, daarmee kunnen ze ook in hun ouderlijk huis ontdekken waar de woning warmte lekt. Een spannende en leuke onderneming!
Kinderboerderijen.
Bezoekers van de Kinderboerderijen kunnen in het Milieu Educatie Centrum op een ludieke wijze zien, wat infraroodtechniek kan bijdragen aan informatie over het milieu en energiebesparing.
Ook kan de infraroodcamera laten zien, hoe de warmtehuishouding van dieren wordt geregeld.
Na afloop van het bezoek, kan een folder worden meegenomen met energiebesparende tips en uitleg van de 3x3wordt10 Aktie.
Bedrijven
Voor bedrijven is het een relatief goedkope manier om aan te sluiten bij een duurzaamheidproject. Dit is goed voor de MVO- activiteiten van het bedrijf. Zoals onder de paragraaf communicatie wordt vermeld, wordt uw inzet ook in diverse media genoemd en uw firma getoond op de Googlemap. Wanneer uw bedrijf een directe relatie heeft met toepassingen in de energiebesparing, zal het project een extra stimulans geven in uw gemeente en/of regio.
Woningcorporaties
Ook woningcorporaties kunnen een school adopteren. Daarnaast is het voor woningcorporaties een leuke manier om mensen bewust te maken van de warmtelekken in de woningen. Bij verbetering van de woningvoorraad bij corporaties, is het lastig de huurders te confronteren met een hogere huur. Bewustwording door het zichtbaar maken met thermografie van betere isolatie en het toegenomen comfort, kan mede door de actie 3x3wordt10, bewustwording en instemming verhogen.
Vereniging van Eigenaren
Er zijn in Nederland zo’n 500.000 appartementseigenaren, verenigd in 107.000 VvE’en.
Het is duidelijk dat veel bezoekers van kinderboerderijen en leerlingen van basisscholen wonen in een V.vE. appartement.
Veel VvE leden, hebben moeite met instemming voor verbetering van de gebouwschil. Door dit zichtbaar en bespreekbaar te maken met een warmtescan, is het makkelijker voor het bestuur om de gewenste meerderheid te verwerven in de vergadering.

Location:

지도를 보기 위해 Javascript가 필요합니다.

댓글

Connections

Compare related sites, explore the related maps, find out about volunteering, how to get here and more. Soon, you will find ways to share this map here, too.

Getting Here

Contacts

Every site using the same primary Icon on Open Green Map is automatically linked here. You can compare different approaches and solutions on this map and others around the world.
Other Sites on Map

없음

Related Sites Worldwide
Choose a connections category from the list on the left.

Multimedia

See video

video added by Anonymous

Impacts

No impacts have been left for this site yet - be the first!

Donate to GreenMaps