Νέο κτίριο Φιλοσοφικής

Νέο κτίριο Φιλοσοφικής

친환경 건물공공도서관만남의 장소 * 활기있는 장소
무선인터넷 (이용가능)
자유발언대화장실

개요

No votes yet

Έχει ενταχθεί σε πρόταση (ΕΣΠΑ) για την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων κτιρίων του ΑΠΘ (υποβλήθηκε τον Μάρτιο 2011).

Location:

지도를 보기 위해 Javascript가 필요합니다.

댓글

Connections

Compare related sites, explore the related maps, find out about volunteering, how to get here and more. Soon, you will find ways to share this map here, too.

Getting Here

Every site using the same primary Icon on Open Green Map is automatically linked here. You can compare different approaches and solutions on this map and others around the world.
Related Sites Worldwide
Choose a connections category from the list on the left.

Multimedia

Registered users can post photos, videos, and documents here.

Impacts

No impacts have been left for this site yet - be the first!

Donate to GreenMaps