Gröna tak - Bo01

Flera hus på Bo01-området
Västra hamnen
Malmö

Gröna tak - Bo01

Grönt tak

Översikt

Grönt tak Bo01
Ingen har röstat än

På Bo01-området finns det cirka 7000 m2 gröna tak med moss-sedumväxter. För att få så mycket grönska som möjligt tillämpades vid planeringen av byggnaderna ett system med grönytefaktor. Systemet innebär att byggherrarna kompenserar för de ytor som hårdgörs på respektive tomt med gröna ytor. Exempel på gröna ytor som ger poäng är växtbäddar, grönska på väggar (kläng- och klätterväxter), gröna tak (mestadels moss-sedummattor), vattenytor i dammar och större träd eller buskar. Gröna tak har många fördelar, exempelvis sparar de energi för uppvärmning och kylning, minskar buller, tar upp regnvatten samt fungerar som miljöer där djur och växter kan trivas så att den biologiska mångfalden gynnas.
_____________________________________
In the Bo01-area of the Western harbour, there are approximately 7 000 square meters of green roofs with moss and stonecrop plants. When the Bo01 area was planned, a so called green surface factor system was used in order to get a green neighbourhood. This way building proprietors had to compensate for hardened areas with green areas. Green areas that give points in the system are for example plant beds, green walls (plants on walls), green roofs, ponds and big trees and bushes. The green roofs have many advantages, for example they save energy needed for heating and cooling, decrease noise, absorb storm water and serve as homes for animals and plants increasing biodiversity.

Part of a community map.

Location:

Javascript is required to view this map.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

  • Inga HTML-taggar tillåtna
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Kopplingar

Jämför relaterade platser, utforska de relaterade kartorna, ta reda på mer om volontärarbete, hur man kommer till en plats och mycket mer. Snart kommer du också att hitta sätt att dela denna kartan här.

Hur man kommer hit

Alla platser med samma primära ikon på Open Greenmap länkas automatiskt här. Du kan jämföra olika strategier och lösningar på denna karta och andra kartor runt om i världen.
Relaterade platser i världen
Välj en kopplingskategori från listan till vänster.

Multimedia

Grönt tak Bo01

Foto: Linnea Uppsäll

image tillagd av Malmo Sweden

lägg till foto, video, PDF

Påverkan

Ingen påverkan har registrerats för denna plats än - du kan bli först!

Skriv ny kommentar

  • Inga HTML-taggar tillåtna
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Donate to GreenMaps