Gröna tak - Bo01

Flera hus på Bo01-området
Västra hamnen
Malmö

Gröna tak - Bo01

Green Roof

Overview

Grönt tak Bo01
No votes yet

På Bo01-området finns det cirka 7000 m2 gröna tak med moss-sedumväxter. För att få så mycket grönska som möjligt tillämpades vid planeringen av byggnaderna ett system med grönytefaktor. Systemet innebär att byggherrarna kompenserar för de ytor som hårdgörs på respektive tomt med gröna ytor. Exempel på gröna ytor som ger poäng är växtbäddar, grönska på väggar (kläng- och klätterväxter), gröna tak (mestadels moss-sedummattor), vattenytor i dammar och större träd eller buskar. Gröna tak har många fördelar, exempelvis sparar de energi för uppvärmning och kylning, minskar buller, tar upp regnvatten samt fungerar som miljöer där djur och växter kan trivas så att den biologiska mångfalden gynnas.
_____________________________________
In the Bo01-area of the Western harbour, there are approximately 7 000 square meters of green roofs with moss and stonecrop plants. When the Bo01 area was planned, a so called green surface factor system was used in order to get a green neighbourhood. This way building proprietors had to compensate for hardened areas with green areas. Green areas that give points in the system are for example plant beds, green walls (plants on walls), green roofs, ponds and big trees and bushes. The green roofs have many advantages, for example they save energy needed for heating and cooling, decrease noise, absorb storm water and serve as homes for animals and plants increasing biodiversity.

Part of a community map.

Location:

Javascript is required to view this map.

Comments

Connections

Compare related sites, explore the related maps, find out about volunteering, how to get here and more. Soon, you will find ways to share this map here, too.

Getting Here

Every site using the same primary Icon on Open Green Map is automatically linked here. You can compare different approaches and solutions on this map and others around the world.
Related Sites Worldwide
Choose a connections category from the list on the left.

Multimedia

Grönt tak Bo01

Foto: Linnea Uppsäll

image added by Malmo Sweden

Impacts

No impacts have been left for this site yet - be the first!

Donate to GreenMaps