מרכז השל

נחלת בנימין 85
ת"א-יפו

מרכז השל

Significant Organization/Agency

Rezumat

Nu există voturi încă

מרכז השל, המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית, נוסד כדי ליצור מקום בו ניתן לפתח חזון חלופי - סביבתי חברתי תרבותי ורוחני - לעתידה של ישראל. זהו חזון של קדמה אחרת, שניתנת לתרגום לשפת המעשה דרך פיתוח מנהיגות, חינוך, קידום מדיניות וחקיקה ויצירת דוגמאות ליישום.

במרכז תפיסה חדשה זו עומד המושג "קיימות" או "פיתוח מקיים”. במקום אופני הפיתוח המקובלים, של צריכת משאבי הסביבה ללא מעצורים וללא התחשבות בהשפעתם על ערכים חברתיים כמו צדק ושוויון, יש לבסס גישה של פיתוח המתחשב במגבלות הסביבתיות לטובת החברה כולה. פיתוח זה שואב את ערכיו מההבנה שהאדם הוא חלק אחד ממערכת גדולה ומורכבת לאין שיעור - מערכת החיים. לפי הבנה זו, פגיעה מתמשכת ברקמה זו - הסביבתית והחברתית כאחת - משמעותה פגיעה הרסנית בכולנו, ועלינו לשנות כיוון ולפעול למען חזון של חיים.

מרכז השל מחבר בין אנשים לשם החלפת רעיונות ומימושם באמצעות המושגים המובילים הבאים:

* קיימות
* מנהיגות ילדים
* כלכלה מקיימת
* טביעת רגל אקולוגית
* בריאות הציבור
* אסטרטגיות לפיתוח בר קיימא
* אג'נדה 21
* נחלת הכלל
* קהילות מקיימות

03-5608788

Location:

Javascript este necesar pentru a vizualiza harta.

Comentarii

Conexiuni

Compare related sites, explore the related maps, find out about volunteering, how to get here and more. Soon, you will find ways to share this map here, too.

Getting Here

Contacts

Every site using the same primary Icon on Open Green Map is automatically linked here. You can compare different approaches and solutions on this map and others around the world.
Other Sites on Map

n/a

Related Sites Worldwide
Choose a connections category from the list on the left.

Multimedia

Registered users can post photos, videos, and documents here.

Impact

No impacts have been left for this site yet - be the first!

Donate to GreenMaps